P!act - Er is altijd groei en ontwikkeling mogelijk!
Onder de loep

Onder de loep: Van werkdruk naar werkplezier (PO)

Doel: werkplezier geeft meer motivatie, inspiratie, energie, (veer)kracht en genereert daardoor meer kansen, mogelijkheden en kwaliteit van werken voor het individu, het team en de organisatie.

Er zijn momenten in het jaar dat de werkdruk toeneemt en werkplezier onder (die) druk komt te staan. Soms komt dat ook voort uit werkelijke piekbelasting. Ook dan ervaart u dat mensen daar verschillend mee omgaan. Het gedrag wat mensen dan laten zien komt voort uit hoe ze over de werkbelasting / situatie denken, dat roept een gevoel op en dat gevoel uit zich in gedrag. Dit denken, voelen, doen bepaalt hoe mensen de werkbelasting zelf ervaren. Het heeft ook invloed op hun directe omgeving. Door dit positief te beïnvloeden bereikt u een positief effect voor de mens zelf én voor de directe omgeving. Driedubbele winst dus met helpende gedachten!

 • Vergroot de weerbaarheid van de organisatie t.a.v. werkdrukbeleving;
 • Vergroot de weerbaarheid van het team t.a.v. werkdrukbeleving;
 • Vergroot de weerbaarheid van het individu t.a.v. werkdrukbeleving;
 • Vergroot de weerbaarheid van uzelf t.a.v. werkdrukbeleving en)

Geef daarmee het goede voorbeeld!

U geeft het goede voorbeeld:

 • Ik ken en benoem mijn energiegevers (j / n)
 • Ik deel mijn oplossingen voor energievreters (j / n)
 • In tijden van piekbelasting zorg ik zichtbaar goed voor mezelf (j / n)
 • Ik ben zichtbaar tevreden met enlsquo;goed genoegenrsquo; (j / n)
 • Ik plan en spreid activiteiten om de piekbelasting heen (j / n)
 • Ik houd ruimte in mijn agenda leeg (j / n)
 • Ik kies (soms) voor mezelf dat is niet enlsquo;tegen de anderenrsquo; (j / n)
 • Ik neem initiatieven om met elkaar te prioriteren (j / n)
 • Ik neem initiatieven om elkaar te helpen (j / n)
 • Ik neem initiatieven om elkaar te verleiden effectief met tijd te zijn (j / n)
 • Ik neem initiatieven om samen na te denken over enlsquo;minder is meerenrsquo; (j / n)
 • Ik neem initiatieven voor mogelijke structurele oplossingen (j / n)

De ervaren werkdruk van personeelsleden wordt het meest beïnvloed door:

1. De taakverdeling binnen het team;
2. De ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze;
3. De werktijden;
4. De mate waarin men invloed uit kan oefenen op de werksituatie;
5. De waardering die men voor het werk krijgt;
6. De effectiviteit van vergaderingen;
7. De groepsgrootte;
8. De vervanging bij de afwezigheid van een collega;
9. De rust en orde op school.
De meeste werkdruk wordt ervaren door bovenbouwleerkrachten.

(Uit: Tevredenheidspeilingen 2010-2011, gehouden onder ruim 14.011 personeelsleden van 766 basisscholen).