P!act - Er is altijd groei en ontwikkeling mogelijk!

Coaching - een intensieve en effectieve manier

Coaching een intensieve en effectieve manier:
om uw eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van uw team of organisatie, versnelt, te verbreden en verdiepen.

Coaching biedt u op individueel, team en/of organisatie niveau:

  • Inzicht in de huidige situatie;
  • Inzicht in de gewenste situatie;
  • Handvatten om ontwikkeling in gang te zetten;
  • Modellen om toe te passen in uw praktijk;
  • Instrumenten om te begrijpen wat belemmerend of helpend is in uw specifieke situatie;
  • Werkvormen om competenties en vaardigheden te oefenen;
  • Kennis van patronen en hoe die positief te be├»nvloeden;
  • Begeleiding bij dit proces;
  • Zicht op uw behaalde successen en doelen.
Parachute

enlsquo;A mind is like a parachute, it doesnenrsquo;t work if itenrsquo;s not open.enrsquo; Frank Zappa

Voor u, uw team(s) en organisatie(s) die zich realiseren dat je ontwikkeling versterkt door een open geest en houding. Dat het zichtbaar maken van patronen en routines helpend is om meer inzicht te krijgen in de huidige en gewenste situatie.Groei en ontwikkeling

Voor u, uw team(s) en organisatie(s) die zich realiseren dat er altijd groei en ontwikkeling mogelijk is. Vanuit deze overtuiging ga ik met u, uw team / organisatie aan het werk.

Ik vind het een kracht je hiervoor open te stellen, kwetsbaar te durven zijn en ondersteuning te vragen bij dit proces.