P!act - Er is altijd groei en ontwikkeling mogelijk!

Interim management, inzet voor een gedeeld doel

U wilt kwaliteit, rust en continuïteit. Daarmee biedt u de school, het team, de kinderen en ouders de meeste kans op goed onderwijs voor vandaag en morgen. Goed onderwijs voor alle kinderen is de motor voor iedere school. Rust en continuïteit realiseren is in de praktijk van alledag soms een hele klus. U kunt die klaren, met een beetje hulp wellicht. Het is een kwaliteit om dit uw mensen en organisatie te gunnen!

Mijn meeste ervaring ligt in het primair onderwijs en met name het Montessori onderwijs.

U kunt bij mij terecht voor:

 • tijdelijke directeur of directieondersteuning;
 • tijdelijke interen begeleider of IB ondersteuning.

Welke situaties kunnen dat zijn:

 • vervanging bij ziekte of verlof;
 • een kritisch inspectierapport;
 • een kwaliteit verbetertraject;
 • een onderwijskundig verandertraject;
 • een organisatieverandering;
 • verbeteren van samenwerken, communicatie en vergroten eigenaarschap;
 • het oprichten van een school;
 • het sluiten of samenvoegen van scholen;
 • van regulier onderwijs naar Montessorionderwijs;
 • crisissituaties.

Voorbeeld 1: Uw school heeft een kritisch oordeel van de inspectie gekregen. De huidige directeur zit thuis. Werving en selectie is gestart. In de tussenliggende periode van 3 maanden heeft u een interim nodig die een plan kan maken, met betrokkenen, waar de inspectie mee instemt en die een start maakt met de uitvoering daarvan.

Voorbeeld 2: de intern begeleider is met zwangerschapsverlof. Een aantal aspecten van haar werk worden intern opgevangen. U zoekt iemand voor het vasthouden van de grote lijn en voor de meer complexe situaties.


De krachten in de betreffende organisatie snel zien en optimaal benutten door ze effectief te koppelen aan je eigen kracht en gezamenlijk in te zetten voor een gedeeld doel maakt interim management tot een proces wat energie en resultaat geeft.

Piact interim management

De combinatie van duidelijkheid, daadkracht, doorzettingsvermogen, energie, empathie, betrokkenheid, positiviteit en humor maken voor mij dit werk dynamisch en boeiend.