P!act - Er is altijd groei en ontwikkeling mogelijk!
Onder de loep

Onder de loep: Klassenconsultaties

Doel:

 • van en met elkaar professioneel ontwikkelen door te leren enamp; te inspireren!

Klassenconsultaties dragen bij aan de school- én persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden. Dat maakt het tot een krachtig middel. Het biedt handvatten om ambities praktisch en zichtbaar vorm en inhoud te geven, de ontwikkeling ervan te volgen én te reflecteren op het proces en het resultaat.

Wat leveren klassenconsultaties op:

 • het versterken van een lerende cultuur;
 • het bieden van ruimte voor een nieuwsgierige en onderzoekende houding;
 • het vergroten van een open, eerlijke en neutrale houding;
 • het vergroten van positieve betrokkenheid op relatie- en werkniveau;
 • het vergroten van gedeeld eigenaarschap;
 • het geven van input voor het onderwijsinhoudelijke gesprek;
 • het bevorderen van het delen van kennis en vaardigheden;
 • het bevorderen van het inzicht in elkaars kwaliteiten;
 • het versterken van het gevoel dat je als teamlid gezien en erkent wordt;
 • het scheppen van een lerende omgeving waarin je je kwetsbaar op kan stellen;
 • het vergroten van een reflectieve houding binnen de organisatie op verschillende niveaus.

Welke competenties worden ontwikkeld door te werken met klassenconsultaties:

 • kwaliteitsgerichtheid;
 • feedback geven en ontvangen;
 • neutraal (positief) kijken, luisteren, samenvatten, vragen stellen;
 • samenwerken.

Het krachtige middel klassenconsultaties is toepasbaar in vele situaties en in vele vormen. Je kan er op elk moment op enige wijze mee starten en je kan er in leren excelleren. Kies je eigen ambitie passend bij de ontwikkeling van je school en team. Kies een werkwijze die leidt tot resultaat.

Tips:

 • U weet wat u wilt bereiken met klassenconsultaties;
 • U heeft een werkwijze doordacht;
 • U heeft hulpmiddelen verzameld (bijvoorbeeld een kijkwijzer);
 • Doelen, organisatie en werkwijze zijn bekend bij betrokkenen;
 • Er is ruimte om met opgedane ideeën meteen aan de slag te gaan;
 • Klassenconsultaties zijn verankerd in het scholings-, ontwikkelingsprogramma.

Klassenconsultaties zijn een krachtig middel om van en met elkaar te leren.