P!act - Er is altijd groei en ontwikkeling mogelijk!
Onder de loep

Onder de loep: Een gouden start door het schooljaar heen (PO)

Doel: door bewust aandacht te besteden aan het verhogen van de onderlinge betrokkenheid op persoonlijk- en werkniveau creëer je de optimale context voor leren en ontwikkelen.

Het starten van het schooljaar met gouden weken om de groepsvorming stevig en positief neer te zetten is gangbaar in het basisonderwijs. Dit krachtige middel wordt veel sterker als u inzet op verschillende niveaus van groepsvorming dus ook op het niveau van het team, van overblijf, van ouders enzovoort. U versterkt nogmaals als u door middel van voldoende herhaling en aansluiting bij de dagelijkse werkwijze optimale borging realiseert.

zon

U bereikt het hele jaar:

 • Betrokken teamleden;
 • Betrokken (hulp)ouders;
 • Betrokken kinderen;
 • Betrokken externen.


Een gouden start leidt tot samen met plezier werken, spelen en leren.

U doet:

 • Een gouden start maak je samen: kinderen, team, ouders, hulpouders, externen;
 • Een gouden start maak je ook met team onderling;
 • Een gouden start maak je ook samen met ouders;
 • Een gouden start maak je ook samen met …;
 • Een gouden start maak je meerdere keren per jaar, bijvoorbeeld na iedere vakantie;
 • Een gouden start maak je in verschillende situaties;
 • Een gouden start maak je op verschillende manieren;
 • Een gouden start sluit aan bij de behoeften van dat moment;
 • Een gouden start gaat om het effect (niet om een grootse aanpak);
 • Een gouden start sluit aan op / maakt gebruik van de overige activiteiten in de jaarplanning;
 • Een gouden start sluit aan op de manier van werken en met elkaar omgaan in de tussenliggende periodes;
 • Van een gouden start maakt iedereen zichtbaar deel uit, ook directie enzovoort;
 • Een gouden start wordt voor de betrokkenen en de omgeving zichtbaar gemaakt.
kinderen