P!act - Er is altijd groei en ontwikkeling mogelijk!
Onder de loep

Onder de loep: De voorbereide omgeving dat ben jij!

Doel: de voorbereide omgeving draagt bij aan de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van het kind. Het versterkt het zelfvertrouwen van het kind.

Help mij het zelf te doen is een vertrouwde uitspraak in het Montessorionderwijs. Zelf doen sluit aan bij de behoefte aan autonomie. De ervaring het zelf te kunnen, competent te zijn, vergroot je zelfvertrouwen. Het montessorionderwijs kent werkwijzen, materialen en hulpmiddelen die de zelfstandigheid vergroten. Dat is helpend. De grootste kracht in de voorbereide omgeving dat is de leerkracht/leidster: dat ben jij!

Jouw gereedschap is:

 • Je kennis;
 • Je houding;
 • Je vaardigheden.

  Einstein: enlsquo;I never teach my students, I only provide the conditions in which they can learn.enrsquo;

ennbsp;

Je hierin blijvend ontwikkelen biedt kinderen de meeste kansen om eigenaar te worden van het eigen leerproces. Om talenten te kunnen ontwikkelen op een wijze en tot een niveau dat aansluit bij de mogelijkheden van het kind. En daarbij het kind  kansen biedt om boven zichzelf uit te stijgen.

Dus: stijg jij boven jezelf uit dan stijgt het kind mee!

boeken

Kennis van:

 • Leerstijlen, enlsquo;leren lerenenrsquo;;
 • Leerlijnen;
 • Didactiek;
 • Pedagogiek.

ennbsp;

Houding:

 • Gepassioneerd, inspirerend;
 • Open, eerlijk en nieuwsgierig;
 • Observerend, beschouwend, betekenis gevend;
 • Ruimte gevend aan rol kind;

ennbsp;

Vaardigheden:

 • Klassenmanagement;
 • Omgaan met verschillen;
 • Hanteren didactische modellen;
 • Hanteren diversiteit aan werkvormen.